ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาก่อสร้างสนามฟุตซอล
 •     เทศบาลตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ประกวดราคาก่อสร้างสนามฟุตซอล ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หองคลัง พัสดุ เทศบาลตำบลป่าป้อง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าป้อง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5349-5438 ต่อ 15
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/01/2556
 • หมดเขต    16/01/2556
 • อ่าน   306
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294