ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อถุงขยะพลาสติกสีดำ พร้อมกรีน
 •     เทศบาลตำบลยางเนิ้งถนนเชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่ สอบราคาซื้อถุงขยะพลาสติกสีดำ พร้อมกรีน จำนวน 8,000 กิโลกรัม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เทศบาลตำบลยางเนิ้งถนนเชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-1420 ต่อ 206
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางเนิ้งถนนเชียงใหม่-ลำพูน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   10/01/2556
 • หมดเขต    21/01/2556
 • อ่าน   355
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294