ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29
 •     โรงเรียนวัดห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/02/2551
 • หมดเขต    08/02/2551
 • อ่าน   724
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294