ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อผ้าห่มกันหนาว (ป้าห่มนวม) จำนวน 1,165 ผืน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่ จัดซื้อผ้าห่มกันหนาว (ป้าห่มนวม) จำนวน 1,165 ผืน โดยวิธีพิเศษ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5305-4100 ต่อ 17
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/01/2556
 • หมดเขต    14/01/2556
 • อ่าน   306
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294