ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการผลิตหลักเขตที่ดิน จำนวน 9 รายการ
 •     เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการผลิตหลักเขตที่ดิน จำนวน 9 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เรือนจำกลางเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5304-7354
 • หน่วยงาน    เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/01/2556
 • หมดเขต    21/01/2556
 • อ่าน   337
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294