ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อ จำนวน 2 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการจัดซื้อเครื่องรับวิทยุ , จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานทะเบียนทรัพย์สินพัสดุ เทศบาลตำบลป่าแดด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 มกราคม 2556หรือสอบถามได้ที่ 0-5381-2584 ต่อ 30
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/01/2556
 • หมดเขต    22/01/2556
 • อ่าน   322
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294