ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาขายมิเตอร์เก่าชำรุดต่างๆ จำนวน 4,040 เครื่อง
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ สอบราคาขายมิเตอร์เก่าชำรุดต่างๆ จำนวน 4,040 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อได้ที่ แผนกบริหารทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5326-6423
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/01/2556
 • หมดเขต    11/01/2556
 • อ่าน   336
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294