ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสำหรับใช้ในราชการ
 •     วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสำหรับใช้ในราชการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5328-3561 ต่อ 113
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/01/2556
 • หมดเขต    14/01/2556
 • อ่าน   328
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294