ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ รสจืด จำนวน 46,240 ถุง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/02/2551
 • หมดเขต    20/02/2551
 • อ่าน   613
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294