ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างวางแนวท่อสูบเลนบ่อบำบัดน้ำเสีย
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างวางแนวท่อสูบเลนบ่อบำบัดน้ำเสีย ขนาด 10 นิ้ว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-1135
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/01/2556
 • หมดเขต    31/01/2556
 • อ่าน   264
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294