ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ แบบไร้สาย
 •     เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ แบบไร้สาย จำนวน 1 ระบบ พร้อมทำการติดตั้ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5339-8420 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/01/2556
 • หมดเขต    15/01/2556
 • อ่าน   310
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294