ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางหนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ณ บ้านปางฟาน หมู่ที่ 10 ตำบลป่าตุ้ม พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/02/2551
 • หมดเขต    20/02/2551
 • อ่าน   545
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294