ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
 •     จังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 135 ชุด ของโรงพยาบาลนครพิงค์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/02/2551
 • หมดเขต    15/02/2551
 • อ่าน   714
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294