ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างต่อเติมปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 •     เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างต่อเติมปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/02/2551
 • หมดเขต    22/02/2551
 • อ่าน   513
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294