ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป
 •     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปสู่มาตรฐานปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจติตด่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/01/2556
 • หมดเขต    04/02/2556
 • อ่าน   303
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294