ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนประปา
 •     สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT สอบราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนประปา สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงใหม่ จำนวน 1 งาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงใหม่ ฝ่ายพัสดุ ส่วนบริหารและควบคุมครุภัณฑ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
 • หน่วยงาน    สำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • วันที่ประกาศ   28/01/2556
 • หมดเขต    01/02/2556
 • อ่าน   293
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294