ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจประเภท เครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจประเภท เครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) จำนวน 5 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาด้ที่ ฝ่ายการพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
 • วันที่ประกาศ   28/01/2556
 • หมดเขต    04/02/2556
 • อ่าน   269
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294