ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • โครงการก่อสร้างเมรุพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเมรุพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 จำนวน 1 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/01/2556
 • หมดเขต    07/02/2556
 • อ่าน   288
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294