ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
 •     เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ (อาคารเรียนเด็กเล็ก ขนาด 200 คน 8 ห้องเรียน แบบฐานแผ่ ตามมาตรฐาน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจซื้อเอกสารประมูลได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ / กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/01/2556
 • หมดเขต    04/02/2556
 • อ่าน   315
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294