ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บริเวณถนนข้างวัดสันพระเนตร , จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อลอด หมู่ 5 บริเวณท้ายซอย 10 และจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมเทลานคอนกรีต หมู่ที่ 7บริเวณสุสานร้องหม้อขาง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสันพระเนตร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/01/2556
 • หมดเขต    08/02/2556
 • อ่าน   303
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294