ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอุ้ยจม บ้านอุเม็ง หมู่ที่ 5 ตำบลยุหว่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 120.00 เมตร พื้นที่รวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ งานพัสดุฯ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/01/2556
 • หมดเขต    07/02/2556
 • อ่าน   329
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294