ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วย
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานบริการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5603
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/01/2556
 • หมดเขต    15/02/2556
 • อ่าน   285
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294