ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างส้วม ขนาด 4 ที่นั่ง ยกพื้นสูง
 •     โรงเรียนวัดกู่เส้า ต.เหมืองจี้ อ.เมือ ลำพูน สอบราคาก่อสร้างส้วม ขนาด 4 ที่นั่ง ยกพื้นสูง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนวัดกู่เส้า ต.เหมืองจี้ อ.เมือ ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กุมาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5300-3401
 • หน่วยงาน    โรงเรียนวัดกู่เส้า ต.เหมืองจี้ อ.เมือ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   30/01/2556
 • หมดเขต    07/02/2556
 • อ่าน   362
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294