ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้าง บูรณะ ปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์
 •     แขวงการทางลำพูน กรมทางหลวง อ.เมืองลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้าง บูรณะ ปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางลำพูน กรมทางหลวง อ.เมืองลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5351-1051 ต่อ 18
 • หน่วยงาน    แขวงการทางลำพูน กรมทางหลวง อ.เมืองลำพูน
 • วันที่ประกาศ   04/02/2556
 • หมดเขต    08/02/2556
 • อ่าน   407
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294