ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคางานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
 •     การประปาส่วนภูมภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ ประกวดราคางานจ้างเหมาวางท่อประปาให้กับ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5323-4476 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/02/2556
 • หมดเขต    13/02/2556
 • อ่าน   420
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294