ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฯ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 และโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร. ตำบลม่อนจอง จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ตั้งแต่บดันี้ ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/02/2556
 • หมดเขต    08/02/2556
 • อ่าน   316
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294