ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร จำนวน 3 แห่ง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกค้าง , บ้านดอยยาว ,และตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/02/2556
 • หมดเขต    19/02/2556
 • อ่าน   327
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294