ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
 •     เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งในชุมชนโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 ดังนี้ ชุดเครื่องขยายขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/02/2556
 • หมดเขต    18/02/2556
 • อ่าน   279
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294