ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลไชยปราการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลไชยปราการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/02/2556
 • หมดเขต    18/02/2556
 • อ่าน   318
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294