ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง "รถพยาบาลขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต" จำนวน 1 คัน สำหรับโรงพยาบาลวัดจันทร์ฯ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลวัดจันทร์ฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/02/2556
 • หมดเขต    20/02/2556
 • อ่าน   419
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294