ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รถบรรทุก 6 ล้อพร้อมกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ อาคารสำนักงานฝ่ายอำนวยการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 • วันที่ประกาศ   12/02/2556
 • หมดเขต    19/02/2556
 • อ่าน   289
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294