ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อตู้เย็นเก็บรักษาศพ จำนวน 1 ตู้
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อตู้เย็นเก็บรักษาศพ จำนวน 1 ตู้ ของโรงพยาบาลลำพูนครั้งที่ 3 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9136
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   13/02/2556
 • หมดเขต    18/02/2556
 • อ่าน   312
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294