ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างปรับปรุงห้องศูนย์กลางการปฏิบัติและประสานงานภูมิภาค
 •     ศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างปรับปรุงห้องศูนย์กลางการปฏิบัติและประสานงานภูมิภาค ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 8 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 255 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-4153
 • หน่วยงาน    ศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/02/2556
 • หมดเขต    18/02/2556
 • อ่าน   287
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294