ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • รับสมัครบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3138
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/02/2556
 • หมดเขต    20/03/2556
 • อ่าน   321
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294