ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุดและเทคโนโลยี เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พร้อมอุปกรณ์
 •     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุดและเทคโนโลยี เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1121 ต่อ 116
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/02/2556
 • หมดเขต    19/02/2556
 • อ่าน   280
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294