ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน
 •     เทศบาลตำบลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5325-9085
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลนครเชียงใหม่ ถนนวังสิงห์คำ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/02/2556
 • หมดเขต    26/02/2556
 • อ่าน   259
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294