ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการสร้างสรรค์ ปั้นแต่ง แหล่งอาหารล้านนา สร้างคุณค่า
 •     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการสร้างสรรค์ ปั้นแต่ง แหล่งอาหารล้านนา สร้างคุณค่า ฯ ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานการเงินและพัสดุ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-5361 ต่อ 221
 • หน่วยงาน    ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/02/2556
 • หมดเขต    22/02/2556
 • อ่าน   304
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294