ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียใหม่ งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินการคลัง และพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2038
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/02/2556
 • หมดเขต    21/03/2556
 • อ่าน   255
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294