ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสิมเหล็ก
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสิมเหล็ก ชนิดตอกเข็มข้ามลำน้ำกวง บ้านทุ่งชี้เสือ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-1500 ต่อ 703
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/02/2556
 • หมดเขต    28/02/2556
 • อ่าน   259
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294