ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาซื้อเครื่องจี้ตัดเส้นเลือดและเนื้อเยื่อแบบเชื่อมปิด
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ประกวดราคาจ้างเหมาซื้อเครื่องจี้ตัดเส้นเลือดและเนื้อเยื่อแบบเชื่อมปิด จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9136
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   20/02/2556
 • หมดเขต    15/02/2556
 • อ่าน   289
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294