ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดจ้างปรับปรุงอาคารคลังยาเดิมเป็นห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน โรงพยาบาลลำพูน
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน จัดจ้างปรับปรุงอาคารคลังยาเดิมเป็นห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน โรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซ้อจัดจ้าง กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9100 กด 3
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   20/02/2556
 • หมดเขต    26/02/2556
 • อ่าน   296
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294