ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูนสอบราคาซื้อเครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ จำนวน 1 เครื่อง ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 255 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9136
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   20/02/2556
 • หมดเขต    06/03/2556
 • อ่าน   285
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294