ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • งานก่อสร้างอาคารบริการธุรกิจศิลป์
 •     สำนักศิลปกรที่ 8 เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ งานก่อสร้างอาคารบริการธุรกิจศิลป์ ตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-2262
 • หน่วยงาน    สำนักศิลปกรที่ 8 เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/02/2556
 • หมดเขต    20/02/2556
 • อ่าน   313
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294