ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
 •     เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้..ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก , สร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ PVC ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 เมษายน 2556
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/04/2556
 • หมดเขต    29/04/2556
 • อ่าน   254
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294