ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการดังนี้ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 ,จัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน , ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และจ้างต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารเอนกประสงค์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/04/2556
 • หมดเขต    08/05/2556
 • อ่าน   314
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294