ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาทำอาหาร
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารบริการผู้ป่วยโรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน กำหนดระยะเวลาจ้าง 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 - 30 เมษายน 2556 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2556
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   18/04/2556
 • หมดเขต    25/04/2556
 • อ่าน   302
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294