ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ พนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 1 , สร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 3,6 , ก่อสร้างบันไดคอนกรีต หมู่ที่ 8 และก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 11 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน ส่วนการคลัง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 เมษายน 2556
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/04/2556
 • หมดเขต    26/04/2556
 • อ่าน   299
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294