ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางยาง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางยาง จำนวน 2 จุด ตามแบบ อบต.บ้านปง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบพร้อมเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/04/2556
 • หมดเขต    08/05/2556
 • อ่าน   266
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294