ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.
 •     เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในงานโครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ซอย 8 (ข้างโรงไฟฟ้า) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทอรนิกส์ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ส่วนบริหารงานคลัง สำนักการคลัง อาคารสำนักการคลัง ชั้น 2 เทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 เมษายน 2556
 • หน่วยงาน    เทศบาลนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/04/2556
 • หมดเขต    26/04/2556
 • อ่าน   249
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294