ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานเงินรายได้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2551
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/02/2551
 • หมดเขต    05/03/2551
 • อ่าน   621
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294